top of page

Souhlas s evidencí osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů bychom vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů, které nám poskytujete.

Správcem osobních údajů jsou fyzické osoby ing. Marcela Roflíková a ing. Jitka Pouzarová. Spojit se s námi můžete přes e-mail marcela.roflikova@mindfulness-institut.cz nebo jitka.pouzarova@gmail.com nebo kontakty uvedené na webové stránce www.cmtt.academy

Jaké osobní údaje zpracováváme:

1. Kontaktní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy, protože je potřebujeme k jejímu řádnému plnění:

  • Jméno a příjmení

  • E-mail

  • Telefon ( pokud byl poskytnut )

 

2. Údaje nezbytné pro fakturaci – jejich zpracování nám ukládá předpis 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví v platném znění:

  • U fyzických osob: poštovní adresa

  • U OSVČ: název firmy, sídlo, IČ, DIČ

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • registrace do programů a  akcí pořádaných a propagovaných v rámci programu Corporate Mindfulness Teacher Training ( dále CMTT )

  • zasílání pozvánek na podobné akce pořádané a propagované pod hlavičkou CMTT

  • zasílání nabídek produktů a služeb včetně informování o nových produktech, službách a speciálních nabídkách.

 

Vaše osobní údaje využijeme pro běžné fungování programu CMTT (komunikaci s vámi, zasílání účetních dokladů, …) a poskytování nabízených produktů (včetně zlepšování a individualizace naší nabídky).

 

Vaše osobní údaje budeme využívat pouze při komunikaci s vámi a zasílání propagačních materiálů.

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat pouze v interních databázích ing. Marcely Roflíková a ing. Jitky Pouzarové.

 

Data budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou v souladu s požadavky legislativy, případně po dobu platnosti vašeho souhlasu.

 

Tyto údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě.

3. Používáme Cookies, abychom našim uživatelům mohli poskytnout co nejlepší služby. Jsou nezbytné pro provoz našich služeb a zlepšují jejich výkon, umožňují pokročilé funkce a lepší zacílení našich služeb.

Používání Cookies můžete upravit, tj. zakázat, vymazat apod. v nastavení vašeho prohlížeče anebo prostřednictvím cookie lišty.​

Podle Nařízení máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

 

Jestliže jste nám udělili Souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Pro odvolání souhlasu napište prosím na jednu z emailových adres marcela.roflikova@mindfulness-institut.cz nebo jitka.pouzarova@gmail.com zprávu s předmětem NE.

 

Tato práva můžete uplatnit kdykoli a to osobně, písemně nebo prostřednictvím e-mailu.

 

Také máte právo podat stížnost u ÚOOÚ – www.uoou.cz

bottom of page